FemCap
theme_sub

Informácie k cervikálnemu klobúčika FemCap

femcap

FemCap

  • FemCap je pomôckou ženskej bariérovej antikoncepcie, ktorá svojou účinnosťou a komfortom používania značne prevyšuje ostatné formy nehormonálnej antikoncepcie a je maximálne šetrná k vášmu zdraviu.
  • Pretože vysoká účinnosť FemCapu je plne závislá na správnom zavedenie a použitie, venujeme veľký priestor poskytnutie kompletných informácií.
  • V cene produktu je poradenstvo MUDr. Štěpánka Peštovej, ktorá vás prevedie začiatky používania FemCapu ako formou individuálnych rád elektronickú, či telefonickou cestou.

Správne nasadený FemCap:

prierez panvou
Správne nasadený FemCap


certifikát ISO 13485
  • Pesar FemCap získal certifikát ISO 13485 (zdravotná pomôcka). Znamená to, že spĺňa najprísnejšie medzinárodné
    požiadavky na kvalitu.
  • Používateľky cervikálneho klobúčika FemCap si môžu byť isté, že používajú prvotriedny výrobok.

Pesar FemCap je uznanou zdravotnou pomôckou s certifikátom o zhode certifikát o zhode CE 0470 0470.